[JPL] Duke Jordan

JazzCorner at aol.com JazzCorner at aol.com
Fri Aug 11 16:31:35 EDT 2006


Pianisten Duke Jordan er død
10. aug. 2006 16.06 Kultur
Pianisten Duke Jordan døde i går. Han blev 84 år.

Han var en del af en koloni af amerikanske musikere, der slog sig ned i 
Danmarki 1960'erne og 1970'erne. Pianisten var en af de musikere, der havde direkte 
tråd tilbage til be-bop'ens storhedstid.

Duke Jordan spillede med Charlie Parker i slutningen af 1940'erne og 
fastholdt sin forkærlighed for bebop helt frem til han i midten af 1990'erne slap 
tangenterne på grund af smerter i den ene arm.

Et af hans mesterværker er albummet med den selvbevidste titel "Flight to 
Jordan" fra 1960. Flere af kompositionerne på det album er hans egne og det 
skinner tydeligt igennem, hvor vigtig humor var for Duke Jordan. Mange af numrene 
har sjove og pudsige titler, med reference til ham selv. For eksempel 
opsummerer nummeret "Jordanish" i ét ord, at Duke Jordan fandt både ro, kærligheden og 
et stort publikum i Danmark.

En anden af hans kompositioner, "Jordu" blev en standard i jazzrepertoiret, 
og findes i et hav af indspilning

One of the posters on our bbs translated:

Pianist Duke Jordan is dead
August 10 2006
Duke Jordan died yesterday. He was 84 years old.


He belonged to a colony of American musicians who settled in
Denmark during the sixties and the seventies. The pianist was a
direct link back to the Bebop’s days of glory.

Duke Jordan played with Charlie Parker at the end of the fourties
and held on to his preference for Bebop until he had to say goodbye to the 
keyboard in 1995 due to pains in one of his arms.

One of his masterpieces is the album with the selfconcious title ”Flight to 
Jordan” from 1960. Several of the compositions on that album are his own and it’
s evident how essential humor was to Duke Jordan. Many of the tunes had funny 
and odd titles, referring to himself. The tune ”Jordanish”, as an example, 
sums up in one single word that Duke Jordan found peace, love and a large 
audience in Denmark. Another tune, Jordu, evolved into a standard and are found on 
innumerable recordings.
    

Lois Gilbert
jazzcorner.com


More information about the jazzproglist mailing list